«Սեբաստացիներ» մանկական երգչախումբ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր


Оставьте комментарий

Նախագիծ. «Դասարանական երգչախմբերի համագործակցությունը՝ խմբերգային բազմաձայն համատեղ երգեցողության արդյունավետ միջոց»

155344584_771235743775240_6885093494701999492_o

Նախագիծ. «Դասարանական երգչախմբերի համագործակցությունը՝ խմբերգային բազմաձայն համատեղ երգեցողության արդյունավետ միջոց»  

«Սեբաստացիներ» մանկական երգչախումբը, լինելով նախաձեռնող կողմ, իր ձայների շուրջն է հավաքում Կրտսեր, Միջին դպրոցների հանրակրթական դասարանական, դպրոցական երգչախմբերի ենթաձայներին:

Նպատակ

Համագործակցելով Կրտսեր, Միջին դպրոցների երաժշտության դասավանդողների հետ, իրականացնել հանրակրթական դասարանական, դպրոցական երգչախմբերի բազմաձայն համատեղ երգեցողություն:

Խնդիրներ

  • կազմել պարտիտուրա
  • բաժանել ձայնամասերն՝ ըստ դպրոցների
  • երաժիշտ դասավանդողների հետ աշխատել երգող խմբերի հետ
  • կատարել մասնակի, ապա՝ ընդհանուր փորձեր

Ընթացք

Ընտրել ընդհանուր թեմային համապատասխան ազգային երգեր, խաղերգեր, աշխատանքային երգեր: Բազմաձայնեցնել՝ ստեղծելով ազգային երգին համապատասխան ձայնամասերով եռաձայն, քառաձայն  պարտիտուրա: Քննարկելով երաժշտության դասավանդողների հետ, անհրաժեշտության դեպքում կատարել փոփոխություն, ապա նրանց տրամադրել պարտիտուրան, երգերի խոսքերը: Յուրաքանչյուր երգեցիկ խումբ յուրացնում է իր ձայնամասը (ձայնամասերը), կատարվում են համատեղ փորձեր, որոնց ընթացքում հանրակրթական երգչախմբերը

  • ձեռք են բերում բազմաձայն երգեցողության ունակություն, հմտություն,
  • անսամբլային կատարման յուրացում, տիրապետում

Բացի ազգային երգերից, նույն սկզբունքով կատարվում են հայտնի երգահանների դասական, մանկական բազմաձայն երգեր: Դպրոցական երգչախմբերին տրամադրվում է համապատասխան ձայնամաս: Ձայնամասերը յուրացնելուց հետո կատարվում են համատեղ փորձեր:

Որպես կազմակերպիչ, կարող է հանդես գալ յուրաքանչյուր դպրոցական երգչախումբ: Խմբավարը, բնականաբար տվյալ դպրոցի երաժշտության դասավանդողն է:

Արդյունք

Վերջնարդյունքը ներկայացվում է միացյալ կատարումով՝ նախագծային երաժշտական ներկայացման տեսքով: